Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Ένα δείγμα του έργου της 4ης Αυγούστου23 – 10 – 1936
Γεωτρήσεις σε Μακεδονία Θράκη, για ανακάλυψη κοιτασµάτων πετρελαίου
26 – 10 – 1936 Αποφυλακίζονται οι κρατούµενοι για χρέη µέχρι 1000 δραχµές 30 – 10 – 1936 Το Πυροσβεστικό Σώµα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος
25 – 12 – 1936 Ιδρύεται οικονοµική αστυνοµία για την δίωξη του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής
 17 – 01- 1937 Με αναγκαστικό νόµο καθορίζεται ο τρόπος απονοµής σεβασµού προς την σηµαία και τα Εθνικά σύµβολα
06 – 02 – 1937 Το κράτος αναλαµβάνει την εκµετάλλευση διαφόρων υπεραστικών λεωφορειακών γραµµών και τ’ αυτοκίνητα των γραµµών αυτών υπάγονται στον ΟΣΕ
04 – 03 – 1937 Αρχίζει η εφαρµογή του θεσµού των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά
27 – 12 – 1937 Μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των σταφιδοπαραγωγών
02 – 04 -1937 Καθιερώνεται η πρώτη ΜαÀου ως εορτή της εργασίας
20 – 04 – 1937 Θα κατασκευαστεί πλωτή δεξαµενή στην Σύρο για την εξυπηρέτηση της Εµπορικής Ναυτιλίας
02 – 05 – 1937 Συνίσταται Ταµείο Ασφάλισης Εµπόρων κι ορίζεται το πρώτο διοικητικό του συµβούλιο
14 – 05 – 1937 Ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδροµος Κηφισιάς µε απλή στρωτή γραµµή. Στις διαβάσεις θα κατασκευασθούν γέφυρες
13 – 06 – 1937 Γίνονται τα εγκαίνια της γεωργικής εκθέσεως Ζαππείου 30 – 06 – 1937 Χορηγείται δάνειο ύψους 55.000.000 δραχµών στον ∆ήµο Αθηναίων, για την ανέγερση της νέας λαχαναγοράς στο Ρούφ
09 – 07 – 1937 Το υπουργείο Γεωργίας απαγόρευσε την χορήγηση αδειών στους δασικούς υπαλλήλους, κατά το θέρος, εξ’ αιτίας του κινδύνου πυρκαγιών
25 – 08 – 1937 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας συστάθηκαν γραφεία ευρέσεως εργασίας σε µεγάλες πόλεις της χώρας
27 – 09 – 1937 Από την 15η Νοεµβρίου αρχίζει η τακτική λειτουργία του Οργανισµού Κοινωνικών Ασφαλίσεων 10 -10 – 1937 Αναδιοργανώνεται επί νέων βάσεων η Πάντειος Σχολή κι εξοµοιώνεται µε τα Πανεπιστήµια
23 – 10 – 1937 Ιδρύεται η Ζωσιµαία Βιβλιοθήκη στην Ήπειρο
19 – 11 – 1937 Αναδιοργανώνονται οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες κι ιδρύονται νέα τµήµατα στην Τρίπολη και στα Γιάννενα
14 – 01 – 1938 Αρχίζει η λειτουργία των µαθητικών συσσιτίων σε όλα τα ∆ηµοτικά σχολεία της χώρας
01 – 02 – 1938 Άρχισε η ασύρµατη επικοινωνία µε την Κρήτη
09 – 03 – 1938 Ιδρύονται δηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα στην Νάουσσα, στην Ξάνθη, στο Βαθύ Σάµου και στην Λαµία
22 – 03 – 1938 Ανακαλύφθηκαν ραδιενεργές πηγές στα Καµµένα Βούρλα µε ραδιενέργεια µεγαλύτερη από 230 µονάδες mache, γεγονός που τις κατατάσσει στις καλύτερες της Ευρώπης
20 – 04 – 1938 Καθιερώνεται ο θεσµός της Αγροτικής Ασφάλειας σε όλη την χώρα, για την πρόληψη και καταστολή αγροτικών αδικηµάτων
21 – 05 – 1938 Αρχίζει επίσηµα η λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών 20 – 08 – 1938 Ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην αφοπλισµένη ζώνη της ∆υτικής Θράκης κι η Αλεξανδρούπολις ορίσθηκε ως έδρα Σώµατος Στρατού 25 – 08 – 1938 ∆ύο µεγάλες οτοµοτρίς εξυπηρετούν την σιδηροδροµική συγκοινωνία µεταξύ Βόλου και Λάρισας
18 – 09 – 1938 Επεκτείνεται η µηχανική καλλιέργεια κατά τις αροτριώσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας
30 – 09 – 1938 Ιδρύεται Ελληνικό Τουριστικό Γραφείο στο Λονδίνο, για την ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού
01 – 10 – 1938 Εγκαίνια της Σχολής Αξιωµατικών της Αστυνοµίας Πόλεων
04 – 10 – 1938 Οργανώνεται πλήρως η τροχαία κίνησης στην πρωτεύουσα
07 – 11 – 1938 Έγιναν τα εγκαίνια της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και της Ζωσιµαίας Βιβλιοθήκης στα Γιάννενα
30 – 11 – 1938 Αρχίζει η πλήρης ιατρική περίθαλψη των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και προσλαµβάνονται οι απαραίτητοι γιατροί
09 – 03 – 1939 Έγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Χηµείας και Γεωργίας
18 – 06 – 1939 Σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις ειδικών η υπάρχουσα ποσότητα χρυσού στον Γαλλικό ποταµό, είναι εκµεταλλεύσιµη! Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανακάλυψη πετρελαίου στην Ήπειρο
12 – 10 – 1939 Περατώθηκαν οι εργασίες αναστηλώσεως του ναού της Απτέρου Νίκης
13 – 10 – 1939 Το Αεροπορικό Σώµα αποκτά δικό του Μετοχικό Ταµείο στην Αθήνα
16 – 11 – 1939 Ιδρύεται στην Αθήνα η Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής
23 – 01 – 1940 Αρχίζει η κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού της Αθήνας
16 – 03 – 1940 Η Ελλάδα αποκτά Αστικό Κώδικα
28 – 03 – 1940 Θεµελιώθηκαν οι µόνιµες εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
13 – 04 – 1940 Αρχίζει ο ανθελονοσιακός αγώνας
08 – 05 – 1940 Εγκαινιάζεται η γέφυρα στον Νέστο ποταµό κι η σιδηροδροµική γραµµή Μύρρινας – Τσάγεζι
26 – 05 – 1940 Θεµελιώνεται το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο

Όταν λέγωµεν Κοινωνικήν µεταρρύθµισιν, εννοούµεν πρώτα την ανύψωσιν του εργατικού κόσµου, ο οποίος πρέπει να αισθανθή ότι ολόκληρος η Κοινωνία είναι αλληλέγγυος προς αυτόν και να θεωρησή η Κοινωνία ότι, ό,τι οφείλει εις τον εργατικόν κόσµον της, το οφείλει ως υποχρέωσιν και όχι ως ελεηµοσύνην.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...